CAT Complementaire Aanvullende Therapeuten

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging CAT = Complementaire Aanvullende Therapeuten. Voor meer informatie kijk op catcomplementair.nl

CAT-therapeut nummer: CM2617-29-09-19
Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Ik ben een CAT-therapeut met competentie level 5. Voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Prestatie codes CAT:
24105 Tuina binnen vakgroep Oosterse geneeswijze
24009 Reflexzonetherapie binnen vakgroep natuurgeneeskunde

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ 

Wat is CAT Competentieprofiel level 5

Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel level 5 moet je een complementaire (alternatieve) 3 tot 4 jarige HBO beroepsopleiding hebben gevolgd en afgerond van minimaal 180 ECTS inclusief PLATO. Een ECTS is een studiepunt en deze bestaat uit 28 echte studiebelastings uren. Voor CAT-level 5 geldt dat deze HBO opleiding erkend moet zijn door het CPION, SNRO, SKB, door RBCZ erkende beroepsorganisaties of koepels. De CAT-screening commissie bekijkt individueel per therapeut hoe deze gevormd is. Het is belangrijk alle onderdelen van je therapeutschap te overzien en zeker te weten dat jij je cliënten in je praktijk op een beroepsmatige en verantwoordelijke manier kan behandelen. Heb jij een erkende HBO bachelor gehaald die op de ‘Erkende HBO bachelor lijst’ staat (te vinden onderaan deze website)? Dan is er 140 ECTS inclusief PLATO nodig om te voldoen aan het CAT-competentie profiel level 5.

GAT & Wkkgz-klachtenrecht
Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/