CAT Complementaire Aanvullende Therapeuten

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging
CAT = Complementaire Aanvullende Therapeuten.
Voor meer informatie kijk op catcomplementair.nl

CAT-therapeut nummer: CM2617-29-09-19
Jaarlicentie 2019 Erkend Aanvullend Therapeut – Level: 3
Voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Prestatie codes CAT:
24105 Tuina binnen vakgroep Oosterse geneeswijze
24009 Reflexzonetherapie binnen vakgroep natuurgeneeskunde

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ 

Wat is CAT level 3

CAT level 3 is voor HBO PLATO therapeuten die aan de eisen van zorgverzekeraars kunnen voldoen. De eisen voor level 3 zijn minder hoog dan die van CAT level 5. Behandelingen van level 3 CAT-therapeuten worden (gedeeltelijk) vergoed voor cliënten die aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen bij de volgende ziektekostenverzekeraars:
Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

GAT & Wkkgz-klachtenrecht
Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/